logo

"Sıfır Atık Teknolojik Alt Yapısı"

100th year

Centenary of the Republic
of Turkey

Atık Nakit Geri Dönüşüm Mobil Uygulama Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti ’ye ait Belediyelere özel yapılan Sıfır Atık Mobil Uygulamasına erişim sağlayacak kişilerin (kullanıcıların) Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır. İşbu Gizlilik Politikası Sıfır Atık Mobil Uygulama kapsamındaki hizmetlerden kullanıcıları yararlandırmak amacıyla kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Mobil Uygulamasında yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti ’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, iş bu Mobil Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Cihaz Bilgisi'ne Erişilmesi

Bu izin uygulamanın çalışması esnasında kullanıcı kontrolü için kullanılan cihaz bilgisi erişimi için kullanılır. Cihaz bilgisi, hangi kullanıcının hangi cihazdan giriş yaptığını belirlemek ve daha sonraki mobil uygulamaya girişlerinde tekrardan şifre istemeden oturumun sürekli açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılıp, uygulamanın veri tabanında saklanmaktadır.

Kullanıcı İzinleri

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

Kamera İzni

Bu izin Kullanıcının cihazında bulunan kameranın uygulama tarafından yönlendirilerek kullanımını içerir. Kullanım esnasında uygulama yönlendirmesi ile kullanıcı kararları doğrultusunda işlem yapılır. Kullanıcılar etraflarında gördükleri sorunları ilgili belediye iletmek için fotoğraf yüklemek için kameraları kullanır. Sahadaki sorumlu şoförler hem gelen sorunlu süreçleri tamamladıktan sonra resmini yüklemek için hem de atık konteynerlerinin QR kodların okumak için kamerayı kullanırlar. Belediye yöneticisi yüklenen fotoğrafları görüntüleyebilir buna göre sahadaki sorumlulara yönlendirebilir.

İnternet İzni

Bu izin uygulamanın çalışması esnasında kurumun merkezi sunucusu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır. Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı kullanıcı sorumluluğundadır.

Depolama İzni

Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait veri tabanının saklanmasına olanak verir.

Konum İzni

Bu izin şoför olarak giriş yapan kullanıcının konumunu belediye yöneticilerin web panelinde göstermek için çalışma saatleri içerisinde kullanılır. Aynı zamanda günlük atık alma noktalarının belirli bir rotada uğraması için şoför kullanıcısının konumu kullanılmaktadır. Şoför olarak tanımlanan kullanıcı dışındaki üyelerin cihazlarının konumunu atık alma noktalarının adreslerinin kolay girilmesi ve atığımı nereye atmalıyım bölümünden en yakın konteyneri göstermek için kullanılmaktadır.

Marka ve Telif Hakkı

Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti adına kayıtlı belediyeler özel Sıfır Atık Mobil Uygulamasının; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle belediyelere özel Sıfır Atık mobil uygulamasına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti’nin birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini, kişisel verileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Atık Nakit Geri Dönüşüm Ltd. Şti tarafından Kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.